Eng
SCHAUMANN

zastupnik za tržište srbije
nemačko-austrijske firme SCHAUMANN

Schaumalac F 100 ATG CV

Vitaminsko-mineralni premiks za prasad od 12 – 30 kg

Sadrži: 10% lizina, probiotik Bonvital, fitazu, voćnu aromu.

Detaljnije

Rindavit 31 ATG

Osnovni premiks za krave

Daje se u laktaciji i prvoj fazi zasušenja kod muznih krava.

Detaljnije

Pre Broiler 01

Univerzalni 1% vitaminsko-mineralni premiks koji se koristi u ishrani brojlera u sve tri proizvodne faze (starter, grover, fnišer).

Detaljnije

Millaphos Leckschale

Vitaminsko-mineralni premiks sa dodatkom melase

Detaljnije

Horsal Exclusiv

Vitaminsko-mineralni premiks za konje

Schaumann – Šampioni za šampione!

Detaljnije

Bonsilage

Univerzalni proizvod

Proizvod široke primene sa specijalno odabranim sojevima homofermentativnih bakterija mlečne kiseline rapidno i bezbedno snižava pH vrednost silaže.

Detaljnije

Svinjarstvo

Pogledaj proizvode

Živinarstvo

Pogledaj proizvode

Konjarstvo

Pogledaj proizvode

Govedarstvo

Pogledaj proizvode

Ovčarstvo/kozarstvo

Pogledaj proizvode

Sredstva za siliranje

Pogledaj proizvode

PAXEL  - Pakovanje i prodaja dodataka hrani za životinje

Besplatna stručna podrška

Od svog osnivanja 2000. godine početnu delatnost - prodaju mesnih prerađevina smo proširili 2004. godine zastupništvom za tržište Srbije, nemačko-austrijske firme Schaumann, lidera u biotehnologiji i proizvodnji vitaminsko-mineralnih dodataka hrani za životinje.  Spoj savremenog koncepta ishrane životinja sa domaćim kvalitetnim osnovnim hranivima iz rodnog podneblja, predstavlja idealan preduslov za uspešnu stočarsku proizvodnju.

Detaljnije

Kravlji signali

Praktični vodič za upravljanje farmom krava

Krave neprestano šalju signale o svom zdravlju, dobrobiti, ishrani i proizvodnji mleka. Izazov za svakog savremenog farmera je da ove signale prepozna i iskoristi.

Veterinar i veliki ljubitelj krava Jan Hulsen napisao je "Kravlje signale" na osnovu znanja i velikog iskustva u radu sa farmerima i njihovim kravama. Ova, veoma bogato ilustrovana knjiga, je idealan, praktičan vodič za unapređenje i usmeravanje vaših zapažanja o ponašanju, položaju i fizičkim karakteristikama krava, individualno i u grupi.

Preuzmi sadržaj

Menu