Povratak na: Mase za lizanje

Millaphos Leckschale

Štampa
Vitaminsko – mineralni premiks sa dodatkom melase

Cena:

Prednosti

Vitaminsko-mineralni premiksi sa dodatkom melase

- Najjednostavniji način za obezbeđivanje svih važnih minerala i vitamina
- Ne sadrži bakar
- Daje se po volji
- Pogodne za upotrebu na pašnjacima i u zatvorenom sistemu držanja