Eng

Rindavit ASS-CO ATG

Štampa
Premiks za visokomlečne krave

Cena:

Prednosti

- Poboljšava varenje celuloze (seno, silaža)
- Povećava mlečnost i kvalitet mleka
- Pomaže pravovremeno uspostavljanje polnog ciklusa
- Reguliše kiselost sadržaja u buragu
- Umanjuje opasnost od bolesti zglobova

Primena

Daje se u prvoj polovini laktacije (150 dana posle teljenja) u koncentratu do 3%, najčešće u kombinaciji sa Rindavitom 31 ATG i Rindaminom GM.

Menu