Eng

SCHAUMANN ENERGY

Štampa
PREMIKS SA ZAŠTIĆENIM MASTIMA
Nije podešena slika

Cena:

Prednosti

Bogat energijom, ovaj proizvod se koristi kao dodatak u ishrani visokomlečnih krava.
Sadrži zaštićene prirodne biljne masti koje osiguravaju snabdevanje energijom u prvoj fazi laktacije. U daljim fazama laktacije doprinosi boljoj fertilnosti.
Veoma je stabilan i lak za umešavanje.

Primena

Preporučuje se da se ovaj proizvod postepeno uvodi u ishranu krava kako bi se životinje privikavale. U tranzitnom periodu zasušenja (3-4 nedelje pred teljenje) koristiti ga u kombinaciji sa proizvodom Rindamin MF Sauer u količini od 100-200 g po kravi dnevno. Preporučena količina za ishranu krava je od 200-400 g po kravi dnevno u prvoj fazi laktacije, 300-800 g u obroku krava sa veoma visokom proizvodnjom mleka i u kasnoj fazi laktacije (od 17. nedelje) 200-400 g. Ne koristiti ovaj proizvod u prvoj fazi zasušenja.
Više energije za veći prinos mleka!

Menu