Eng

SCHAUMASIL TMR G

Štampa
Energetski dodatak za obroke mlečnih krava
Nije podešena slika

Cena:

Prednosti

Dodaje se u količini od 0,3 - 0,5% kompletnog obroka u cilju:
- Preventive ketoze kod visokomlečnih krava
- Kao dodatni izvor energije
- Stabilizator obroka - sprečava kvarenje obroka na hranidbenom stolu
- Idealno za hranjenje jednom dnevno pomoću TMR prikolice

Menu