Eng

Millaphos Mineral Lick Plus

Štampa
ODOBREN ZA UPOTREBU U ORGANSKOJ PROIZVODNJI
Nije podešena slika

Cena:

Prednosti

Vitaminsko-mineralni premiksi sa dodatkom melase

- Najjednostavniji način za obezbeđivanje svih važnih minerala i vitamina
- Ne sadrži bakar
- Daje se po volji
- Pogodne za upotrebu na pašnjacima i u zatvorenom sistemu držanja

Menu