Eng

Millaphos Z

Štampa
Univerzalni vitaminsko – mineralni premiks za ovce i koze

Cena:

Prednosti

Univerzalni vitaminsko-mineralni premiks za ovce i koze.

Odobren za upotrebu u organskoj proizvodnji.

- Sadrži sve neophodne minerale i vitamine (A, D, E) koji obezbeđuju visoku plodnost i dobru mlečnost 
- Veoma dobar ukus utiče na bolji unos hrane
- Dobro zdravstveno stanje životinja;

Upustvo za upotrebu

Millaphos Z davati u količini do 4% kroz koncentrat, prema priloženim recepturama

Primeri Recepture

Primeri receptura za pripremu potpunih smeša za ishranu ovaca i koza u stadijumu visokog graviditeta i laktacije

-Receptura IReceptura IIReceptura III
Kukuruz 63% 59% 57%
Sojina sačma 10% 6% 4%
Suncokretova sačma 8% 12% 16%
Pšenične mekinje 15% 19% 19%
MILLAPHOS Z 4% 4% 4%
Menu