Eng

Bonsilage Mais

Štampa
Za pripremu kukuruzne silaže

Cena:

Prednosti

Omogućava stabilan proces fermentacije. Kontrolisani proces stvaranja sirćetne kiseline stabilizuje silažu na mestu izuzimanja i značajno umanjuje gubitak suve materije. Dodatno, BONSILAGE MAIS povećava svarljivost i koncentraciju energije u kukuruznoj silaži.

Bonsilage mais grafikon

- Optimalna kombinacija fermentativnih kiselina
- Bolja svarljivost i više energije
- Značajno veća stabilnost na mestu izuzimanja

Doziranje

Doziranje: 1 g/t silažne mase granule: 250 g/t silažne mase

Menu