Eng

Bonsilage plus

Štampa
Za pripremu travne silaže

Cena:

Prednosti

Ovaj visokokvaliteni proizvod sa kombinacijom homo i hetero-fermentativnih sojeva bakterija mlečne kiseline osigurava optimalan proces fermentacije u senaži sa visokim sadržajem suve materije.  BONSILAGE PLUS povećava koncentraciju energije kroz poboljšanu svarljivost. Kontrolisani proces stvaranja sirćetne kiseline inhibira rast i razvoj kvasaca i plesni i na taj način redukuje probleme koji nastaju zagrevanjem.

Bonsilage plus grafikon

- Optimalan proces fermentacije
- Bolja svarljivost i više energije
- Značajno veća stabilnost nakon otvaranja

Doziranje

Doziranje: tečni: 1 g/t silažne mase,  granule: 500 g/t silažne mase

Menu