Eng

BI-PHOSPHORAL ZL

Štampa
Vitaminsko-mineralni premiks za krmače u laktaciji
Predlog recepture
.
Hranivo
Udeo u smeši %
Kukuruz
56
Sojina sačma 44
20
Ječam
10
Stočno brašno
5
Suncokretova sačma 33
5
BI-PHOSPHORAL ZL
4
Bi-Phosphoral ZL-12.jpgBi-Phosphoral ZL-12.jpg

Cena:

Prednosti

Prednosti:
- Visoka proizvodnja mleka
- Veći broj odlučene prasadi
- Veća težina prasadi na odlučenju
- Dobro zdravlje i plodnost krmača
- Optimalan sadržaj aminokiselina, fitaze, vitamina, minerala i mikroelemenata

Primena

Koristiti u ishrani krmača u laktaciji, u količini do 4% u dnevnom obroku.

Menu