Eng

Bi-Phosphoral ZT

Štampa
Vitaminsko-mineralni premiks za suprasne krmače
Predlog recepture
.
Hranivo
Udeo u smeši (%)
Kukuruz
55
Sojina sačma 44
10
Stočno brašno
21,5
Suncokretova sačma 33
10
BI-PHOSPHORAL ZT
3,5

Cena:

Prednosti

Prednosti:
- Veći broj oprašene prasadi
- Veća težina prasadi na rođenju
- Ujednačena legla i vitalna prasad
- Visok sadržaj vitamina, minerala i elemenata u tragovima

Primena

Koristiti u ishrani suprasnih krmača, u količini do 4% u dnevnom obroku.

Menu