Eng

Carovit (za krmače)

Štampa
Univerzalni dodatak za mlečne krave, ovce, koze, krmače i kobile

Cena:

Prednosti

Carovit je vitaminski dodatak izuzetnog kvaliteta za bolju plodnost životinja. Namenjen je brzom dopunskom snabdevanju vitaminima. Sadrži velike količine vitamina E i beta karotina i primenjuje se u slučajevima tihog estrusa, odložene ovulacije, pojave cisti na folikulima, problema žutog tela, pobačaja, slabih rezultata osemenjavanja, zaostajanja posteljice, avitalnog podmlatka.

Obezbeđuje uspešnije osemenjavanje, dobro zdravstveno stanje životinja nakon porođaja, zdrav i vitalan podmladak, poboljšava ukus hrane i doprinosi boljoj konzumaciji.

Primena

30 - 50 g po životinji dnevno u periodu zalučenja do osemenjavanja

Menu