Eng

SCHAUMA OMNI-S

Štampa
Inovativni dodatak ishrani velikog potencijala
Preporuke za primenu
.
Krmače
2,0 – 4,0 % za suprasne krmače.
3,0 – 5,0 % za krmače dojare.
4,0 – 6,0 % pred osemenjavanje
Prasad
2,0 – 4,0 % u normalnim okolnostima
5,0 – 8,0 % kod pojave proliva (u potpunoj smeši)
Nerastovi
5,0 – 6,0 %
Nije podešena slika

Cena:

Prednosti

SCHAUMA OMNI-S je proizvod specifičnih karakteristika. SCHAUMA OMNI-S sadrži ulje lososa vrhunskog kvaliteta i funkcionalnu lignocelulozu, kao i ekstrudiranu pšenicu koja je veoma dobar nosač, organske kiseline i antioksidante za stabilizaciju proizvoda.

Karakteristike

Vredne omega-3-masne kiseline iz ulja lososa
- Značajno utiču na sintezu tkivnih hormona, nervni sistem i deluju antiinflamatorno
- Poboljšavaju plodnost krmača i nerastova
- Štite nidaciju i povećavaju verovatnoću preživljavanja embriona
- Stimulišu imuni sistem

Funkcionalna lignoceluloza
- Standardizovana kombinacija rastvorljive i nerastvorljive celuloze
- Ubrzava prolazak hrane u zadnjim partijama
- Omogućava odvijanje fermentativnih procesa u zadnjim partijama gastrointestinalnog trakta
- Sprečava rast i razvoj patogenih mikroorganizama
- Poseduje prebiotski efekat
- Poboljšava konzistenciju stajnjaka
- Ublažava efekte stresa
- Bez mikotoksina i GMO

Antiinflamatorno
Menu