Eng

Schaumalac ZT 40 ATG

Štampa
Vitaminsko mineralni premiks za suprasne krmače
Predlog recepture
.
Hranivo
Udeo u smeši %
Kukuruz
25
Soja
10
Ječam
30
Pšenica
17
Stočno brašno
15
SCHAUMALAC ZT 40 ATG
3

Cena:

Prednosti

- Proizvod nastao kao rezultat najnovijih istraživanja u oblasti ishrane krmača
- Visok sadržaj lizina omogućava pripremu obroka sa nižim udelom sirovih proteina i redukciju metaboličkog stresa
- Sadržaj minerala odgovara zahtevima krmača u fazi graviditeta, a fitaza redukuje nivo fosfora u obrocima, njegovo bolje iskorišćavanje i smanjeno izlučivanje u spoljnu sredinu
- Kompleks vitamina omogućava bolju fertilnost i pravilan razvoj ploda
- Aktifos (L-karnitin) obezbeđuje veći broj živorođene prasadi po krmači, utiče na smanjenje broja avitalne prasadi, bolji prirast u periodu do odlučenja

krmace diagram

Menu