Eng

BI - LACTIN EXTRA NG

Štampa
Specijalan proizvod za prasad na sisi

Cena:

Prednosti

Bi – Lactin Extra je proizvod usklađen sa posebnim potrebama prasadi u fazi sisanja i u najkritičnijem periodu odgoja – odlučenju. Ne sadrži genetski modifikovane sirovine.

- Sadrži Schaumann probiotik BONVITAL
- Sadrži fitazu koja poboljšava usvojivost fosfora
- Dodate kiseline omogućavaju stabilno varenje
- Specijalna aroma povećava konzumaciju hrane
- Omogućava konstantno povećanje prirasta u velikim leglima, čak i kada period sisanja traje tri nedelje
- Omogućava dobar zdravstveni status prasadi
- Omogućava optimalne preduslove za dobar start nakon odlučenja

Primena

Primenjuje se u formi napoja koji se priprema mešanjem Bi-Lactin Extra i vode u odnosu 1:2,5. U prvim danima davati malu količinu, a zatim je postepeno povećavati. Preporučuje se i za upotrebu u prvim danima nakon odlučenja, sam ili u kombinaciji sa potpunom smešom predviđenom za period odlučenja.

Tabela davanja

Starost u danima
Bi-Lactin Extra - količina po leglu (g/dnevno)
3. dan
60
4. dan
70
5. dan
80
6. dan
100
7-9. dan
125
10-12. dan
150
13. dan
180
14. dan
200
15. dan
240
16. dan
260
17. dan
280
18. dan
300
19. dan
320
20. dan
330
21. dan
350
Menu