Eng

BI – PHOSPHORAL F

Štampa
Vitaminsko-mineralni premiks za prasad u odgoju (12 – 30 kg)
Predlog recepture
.
Hranivo
Udeo u smeši (%)
Kukuruz
55
Sojina sačma 44
23
Ječam, pšenica, tritikale
12
Stočno brašno
5
BI-PHOSPHORAL F
4
SCHAUMACID F GRANULAT
1

Cena:

Prednosti

- Zdrava prasad
- Siguran odgoj i odlična priprema za tov
- Visoki dnevni prirast
- Dobra konverzija hrane
- Pažljivo odabrane komponente
- Optimalan sadržaj aminokiselina, vitamina, minerala i mikroelemenata

Primena

Koristiti u ishrani prasadi od 12 – 30 kg, u količini do 4% dnevnog obroka

Menu