Eng

SCHAUMALAC START 10 PROTECT PLUS ATG

Štampa
Za uspešno i bezbedno zalučivanje
Predlog recepture
.
Hranivo
Udeo u smeši (%)
Kukuruz
45
Pšenica
30
Soja
15
Schaumalac Start 10 Protect Plus
10

Cena:

Prednosti

SCHAUMALAC FERKELSTART 10 PROTECT PLUS ATG je proizvod čijom upotrebom se dobija vrhunski kvalitet obroka za prasad u periodu zalučenja. Komponente koje omogućavaju visoku bezbednost su BONVITAL, CERAVITAL i fitaza koji u kombinaciji obezbeđuju optimalan razvoj prasadi. 

SCHAUMALAC FERKELSTART 10 PROTECT PLUS ATG – proizvod koji obezbeđuje visoku bezbednost i efikasnost na farmi pripremljenih obroka za prasad u fazi zalučenja:

- Kombinacija probiotika BONVITAL sa fitazom, CERAVITAL-om i posebnom aromom pospešuje unos hrane i iskoristljivost hranljivih materija. Stabilizuje se varenje i podstiče rast.
- Sadržaj četiri aminokiseline - lizina, metionina, treonina i triptofana, koje su u potpunosti svarljive, kao i izvor visokosvarljivog proteina, osiguravaju snabdevanje visokokvalitetnim proteinom i optimalnu svarljivost.

Biljni dodatak

Biljni dodatak omogućava
- Kontinuiran rast i dobre proizvodne rezultate u odgoju prasadi
- Prevenciju i tretiranje infekcija
- Efikasnost u borbi protiv E.Coli, Lawsonia, Campylobacter, Brachyspira, Clostridium

Menu