Eng

PRE BROILER 01

Štampa

Cena:

Primena

Univerzalni 1% vitaminsko-mineralni premiks koji se koristi u ishrani brojlera u sve tri proizvodne faze (starter, grover, fnišer). Obezbeđuje optimalne dnevne priraste, dobru konverziju hrane i dobro zdravlje brojlera tokom celog proizvodnog ciklusa.

Menu